Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2023)

Home

Opleidingen

Opleiding Tot Fysiotherapeut - Hogeschoo...

Hbo bachelor - Gezondheid

Deze opleiding heet ook wel: Fysiotherapie
Variant: European School of Physiotherapy (Internationaal)

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (1) Hogeschool van Amsterdam Amsterdam

Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2)

Over de opleiding Open dag: 4 april

Als fysiotherapeut speel je een belangrijke rol in het lichamelijke herstelproces van mensen. Je onderzoekt, voorkomt en behandelt lichamelijke problemen: van sportblessures tot klachten na ziekte.
Je leert als fysiotherapeut in opleiding vanuit het bewegend functioneren binnen de grootstedelijke context, hoe je (een groep) mensen kunt onderzoeken, behandelen en begeleiden. Je krijgt kennis op het gebied van het menselijk lichaam, bewegend functioneren en van de verschillende ziektebeelden. De focus ligt op de complexe ziektebeelden die in de grote stad voorkomen. De focus van de fysiotherapeut verschuift van ziekte en zorg naar de gezondheid en het beweeggedrag van mensen.
FYSIOTHERAPIE IETS VOOR JOU?
Ben je zowel een denker als een doener en hou je ervan flink te studeren? Dan is Fysiotherapie mogelijk een geschikte studie voor jou. Je leert hoe je mensen kunt onderzoeken, behandelen en begeleiden. Je krijgt kennis op het gebied van het menselijk lichaam, bewegend functioneren en van de verschillende ziektebeelden.

Keuzes binnen de opleiding

 • Varianten
 • The European School of Physiotherapy (ESP) offers you one of the most challenging and high standard study programmes in Europe, leading to a Bachelor of Health (Physiotherapy) degree. We offer an intense, 3-year programme in a small-scale environment for students from all over the world. Studying at the ESP means that you are taught a combination of theoretical subjects and practical skills from the beginning. Physiotherapy concerns a broad field of different activities. Therefore, the ESP interns have to get practical experience in different physiotherapeutic situations. Each year of the programme starts with a period of training and theory and is concluded by practical experience in an internship. The internship is the most challenging period of education. During an internship, everything comes together. Knowledge, attitude and skills should be combined in relation to real patients. The ESP programme includes 3 internships of which 2 are completed outside The Netherlands. The internships are facilitated all over the world.The entire programme consists of 240 credits, distributed over several semesters, subjects and courses. In each course, the knowledge, skills and/or attitude goals are connected to the patient cases in order for you to integrate all aspects into your professional behaviour.

  Kennismaken met deze variant?

  Open avond HvA

  apr.

  4

  18:00 - 21:00 uur

  Amsterdam

  Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (4)

Kennismaken met de opleiding?

4 april

Open avond HvA

18:00 - 21:00 uur

Amsterdam

+ Meer open dagen Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (5)

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite

Taal: Nederlands(100%)
Bekostiging: Overheid

Studenten: 1.550
Studiepunten: 240 ECTS

Diploma: Bachelor of Science

Bijzonder kenmerk:
Kleinschalig intensief

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Toelatingseisen

 • Havo
 • Vwo
 • Mbo-4

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Directe toegang
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Wettelijke eisen

 • EM Directe toegang
 • CM Directe toegang
 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Deze opleiding is direct toegankelijk met een mbo-4 diploma.

Bekijk de aanvullende toelatingseisen die door de instelling worden gesteld op de website van de onderwijsinstelling.

Collegegelden

Dit is een kleinschalig intensieve opleiding. Daarom mag de onderwijsinstelling zelf de hoogte van het collegegeld betalen. Bekijk op de website van onderwijsinstelling hoe hoog het collegegeld is

Studiekeuzecheck

Als je je op tijd hebt aangemeld voor een opleiding, heb je recht op een studiekeuzecheck. Dit helpt je te checken of de opleiding bij je past. Soms is deelname verplicht. Opleidingen met selectie bieden geen studiekeuzecheck aan.

 • Lees meer over de studiekeuzecheck

Meer weten?

Hoe meld ik mij aan? Welke stappen moet je nemen wanneer je je aanmeldt voor een opleiding? Wij zetten het op een rij! Uitleg
Alles over collegegeld Als je studeert aan een universiteit of hogeschool, dan betaal je collegegeld. Hoeveel dat is, hangt af van jouw situatie. Uitleg
Belangrijke data 1 mei landelijke aanmelddeadline

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (11)

 • 4 april 2023
  Open dag / avond
  Meer open dagen
 • 1 mei 2023
  Landelijke aanmelddeadline
 • Je wordt uitgenodigd
  Studiekeuzecheck
  Lees meer
 • 1 september 2023
  Start opleiding
  Alle startmomenten

Waarom moet ik mij op tijd aanmelden?

Praktische zaken rond aanmelden Waar moet je allemaal aan denken? Wij zetten het voor je op een rij! Blog 22 apr., 2021
Rechten en plichten rond aanmelden Aanmelden voor een bachelor of ad? Lees hier wat je rechten en plichten zijn. Je moet aan bepaalde regels voldoen. Maar, er zijn o... Uitleg
Studiekeuzecheck (matching) Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, word je meestal uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Dit heeft soms een andere na... Uitleg
Tijdens de opleiding 598 eerstejaars

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (16)

Studeren bij deze instelling

1.550 studenten volgen deze opleiding

598 eerstejaars aan deze opleiding

62% van de eerstejaars studenten is man

38% van de eerstejaars studenten is vrouw

84 opleidingen

127.484 studenten in de gemeente Amsterdam Meer info over Amsterdam

Het eerste jaar

50 ECTS bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstroom

75%

stroomt door naar het tweede jaar

Doorstuderen

10%

studeert door na afronden van deze opleiding

Diploma binnen 5 jaar

56%

behaalt een diploma voor deze opleiding

1%

behaalt een ander bachelor of master diploma

43%

behaalt geen diploma

Tevredenheid 3.5/5.0 algemene tevredenheid

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (18)

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Hogeschool van Amsterdam
Landelijk gemiddelde
Opleiding tot Fysiotherapeut
Vergelijk alle 12 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.5 / 5 3.7 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

Sfeer 3.9 / 5 4.2 / 5

0.3 minder dan landelijk gemiddelde

Studiefaciliteiten 3.6 / 5 3.8 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

Studie opnieuw kiezen 3.7 / 5 3.9 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

Inhoud en opzet 3.6 / 5 3.7 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Aansluiting beroepspraktijk 3.7 / 5 3.7 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Opleiding tot Fysiotherapeut

66% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt

86% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

 • Bekijk de tevredenheid over de ondersteuning bij Hogeschool van Amsterdam
Na afstuderen 95% van de werkenden vond een baan op niveau

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (20)

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Opleiding tot Fysiotherapeut

95% van de werkenden vond een baan op niveau

87% vond een baan binnen het vakgebied van de studie

€ 2.300 bruto startsalaris op basis van 30 uur per week

2% is werkloos

Oordeel Alumni

4.1


tevredenheid over de huidige baan

3.8


tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Fysiotherapeuten 91%

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - therapie en revalidatie)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Goed
Samenhang baankans met economie: Erglaag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Erglaag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Erglaag
Contact Contact020 - 5951405

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Hogeschool van Amsterdam

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (22)

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (23)

Adres

Wibautstraat 2 tot 4
1091 GM Amsterdam

Bekijk locatie Hogeschool van Amsterdam op de kaart

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (24)

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Hogeschool van Amsterdam 020 - 5951405

Opleiding tot Fysiotherapeut - Hogeschool van Amsterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (25)

Meer informatie

Bezoek ook de website van Hogeschool van Amsterdam

Bezoek website van Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 04/01/2023

Views: 5917

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.