Opleiding Fysiotherapie - Kosten & Toelatingseisen - Beroepen.nl (2023)

Opleiding Fysiotherapie - Kosten & Toelatingseisen - Beroepen.nl (1)

Help mensen hun leven weer op te pakken na een ongeluk of een ernstige blessure, door als fysiotherapeut aan de slag te gaan. Ook senioren hebben baat bij de hulp van een fysiotherapeut, als het hen steeds meer moeite kost om soepel te blijven bewegen. Welke oefeningen zijn geschikt voor het verhelpen van hun klachten? Wat vormt de bron van deze klachten? Na het volgen van een fysiotherapeut opleiding kun je cliënten hier een antwoord op geven. In dit artikel lees je meer over de manier waarop je een fysiotherapeut kunt worden. Welke opleiding heb je hiervoor nodig? Is het mogelijk om via het mbo fysiotherapeut te worden?

Coaching voor stagebegeleiders fysiotherapeuten

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen | Klassikaal | € 495 | Niveau: none | Max. deelnemers: 18 | Tijdsduur: 2 dagen
Uitgebreid Doel Het doel van de cursus stagebegeleiding is het verwerven van competenties die noodzakelijk zijn bij het coachen en begeleiden van stagiaires.Tijdens de cursus zal de deelnemer zijn kennis kunnen uitbreiden …

Lees meer

Herregistratie BIG voor fysiotherapeuten

HanzePro, Hanzehogeschool Groningen | Klassikaal | € 2.500 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 20 | Tijdsduur: 10 dagen
Uitgebreid Inhoud en opbouw De cursus herregistratie fysiotherapie is opgebouwd uit 10 cursusdagen. Korte beschrijving inhoud behoeften en wensen cliënt; eerste screening van de hulpvraag in het kader van de Directe Toegan…

Lees meer

Cursus Mindful Wandelen voor Fysiotherapeuten

MROI opleidingen en trainingen | Klassikaal | € 995 | Niveau: hbo | Max. deelnemers: 10 | Tijdsduur: 2 dagen
Deze cursus Mindful Wandelen voor fysiotherapeuten is speciaal voor Chronisch ZorgNet ontwikkeld. De training vindt plaats op twee aaneengesloten dagen. Wij vinden het belangrijk om te werken met kleine groepen, die niet g…

Lees meer

Kracht en stabiliteitstraining deel 2

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch | € 37,69 | Niveau: none | Tijdsduur: 1 dag
Getracht is om in heldere en zo duidelijk mogelijke taal te beschrijven hoe de training en revalidatie van een sporter er uit zou kunnen zien. Inhoudsopgave Algemene trainingsprincipes Lichamelijke herstelprocessen na een …

Lees meer

Combinatiepakket 1: Kracht- en Stabiliteitstraining

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch | € 94,25 | Niveau: none | Tijdsduur: 1 dag
Deel 1 - Volledig vernieuwd, 10% nieuw ontwikkelde oefeningen Om effectief sterker te worden is de combinatie tussen kracht en stabiliteit binnen het lichaam van essentieel belang. Met dit boek heb je een naslagwerk aan ru…

Lees meer

Kracht en stabiliteitstraining deel 1

Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch | € 65,99 | Niveau: none | Tijdsduur: 1 dag
Kracht en Stabiliteitstraining wordt gebruikt door fysiotherapeuten, revalidatietrainers, studenten en individuele sporters die op basis van gebalanceerde oefeningen het hoogste resultaat willen bereiken. In de verschillen…

Lees meer

Hoe kun je fysiotherapeut worden?

Een fysiotherapeut worden kan op verschillende manieren. De fysiotherapeut opleiding wordt aangeboden op het hbo. Dit betekent dat je voldoende hebt aan een afgeronde mbo opleiding op niveau 4, of een havo diploma. Naast de mogelijkheid om je opleiding Fysiotherapie aan een hogeschool te volgen, kun je ook kiezen voor een thuisstudie. Er zijn verschillende partijen die deze mogelijkheid aanbieden. Kijk eens naar de opties bij instanties als NCOI en Avans.

Hier kun je de opleiding vaak ook in deeltijd volgen. Een deeltijdopleiding Fysiotherapie is interessant wanneer je naast de opleiding wilt blijven werken. Houd er rekening mee dat de opleiding tot fysiotherapeut als relatief zwaar wordt beschouwd door studenten. Je dient hier voldoende tijd in te steken om de opleiding succesvol af te ronden.

Fysiotherapie aan het mbo

Zoals reeds beschreven werd, kun je met een afgeronde mbo opleiding op niveau 4 aan een hbo opleiding Fysiotherapie beginnen. Het is hierbij belangrijk om voor een mbo opleiding te kiezen, welke gerelateerd is aan het werk van een fysiotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding in de richting van kwetsuren aan gewrichten en spieren. Een voorbeeld van zo’n mbo opleiding Fysiotherapie is bijvoorbeeld Sport en Bewegen (niveau 4). Het geeft je een goede basis om aan een vervolgopleiding te kunnen beginnen! Naast de opleiding Sport en Bewegen kan ook de opleiding Verpleegkunde op het mbo interessant zijn. Om op het mbo te kunnen beginnen, dien je een vmbo diploma te behalen.

Hbo opleiding Fysiotherapie

De meeste mensen die fysiotherapeut willen worden beginnen hun opleiding op het hbo. De hbo Fysiotherapie opleiding wordt in verschillende Nederlandse steden aangeboden. Zo vind je altijd een opleiding bij jou in de buurt! Tijdens de opleiding leer je alles over de werking van spieren en gewrichten, de kwetsuren die je kunt herkennen op röntgenfoto’s en de wijze waarop je deze zou moeten behandelen. Je kunt een hbo opleiding Fysiotherapie volgen op het moment dat je een havo diploma behaald hebt, of een mbo opleiding op niveau 4 hebt afgerond.

De hbo opleiding Fysiotherapie duurt over het algemeen vier jaar, wanneer je deze in voltijd volgt. Tijdens je studie loop je regelmatig stage bij ervaren fysiotherapeuten, om in de praktijk te leren hoe blessures behandeld kunnen worden.

Fysiotherapie aan de universiteit

Heb je een hbo propedeuse of een vwo diploma op zak? In dat geval kun je de opleiding wo Fysiotherapie volgen. Op de universiteit wordt dieper ingegaan op de werking van spieren en gewrichten. De aandacht die aan het praktijkgedeelte besteed wordt is bij deze opleiding beperkter dan bij de hbo opleiding Fysiotherapie. De opleiding Fysiotherapie op de universiteit volgen kan in verschillende steden. Onder meer in Utrecht en Maastricht wordt deze opleiding aangeboden. In plaats van de opleiding Fysiotherapie, kan ook de opleiding Fysiotherapiewetenschap interessant zijn.

Fysiotherapie opleiding voor dieren en/of sport

Naast een algemene fysiotherapeut opleiding, zou je ook een opleiding met een specifieke richting kunnen overwegen. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding Dierfysiotherapie, waarbij specifiek wordt ingegaan op de behandeling van blessures bij dieren. Onder meer paarden krijgen regelmatig te maken met blessures, wanneer zij gebruikt worden voor wedstrijden. Wanneer je een grote interesse hebt in sporten, dan kan ook iets in de richting van een sportfysiotherapie opleiding interessant zijn. Deze opleiding is, zoals je wellicht al verwachtte, specifiek gericht op de behandeling van sportblessures. Je hoeft je hierbij overigens niet te specialiseren in blessures binnen een specifieke sport.

Vervolgopleiding of master na Fysiotherapie

Nadat je een hbo opleiding fysiotherapie hebt behaald, kun je een postbachelor volgen. Het is een vervolgopleiding, waarmee je jezelf verder verdiept in de aspecten die bij het werk van een fysiotherapeut komen kijken. Overigens is dit niet verplicht! Na het afronden van de fysiotherapeut opleiding mag je direct aan de slag. Naast een postbachelor kun je ook een master fysiotherapie volgen. Onder meer Fysiotherapiewetenschap is een voorbeeld van een master die wordt aangeboden na het behalen van je hbo of wo diploma.

Veelgestelde vragen over Fysiotherapie

Regelmatig worden er vragen gesteld over Fysiotherapie studeren en de route die je moet volgen om een fysiotherapeut te worden. Onderstaand vind je het antwoord op de vragen die het meest gesteld worden. Staat het antwoord op je eigen vraag hier nog niet bij? In dat geval kun je deze in de reacties onder het artikel stellen.

Welke opleiding heb je nodig voor fysiotherapeut?

Je kunt direct beginnen aan een hbo opleiding Fysiotherapie, wanneer je een mbo opleiding (niveau 4) of de havo hebt afgerond. Je kunt ook fysiotherapie studeren aan de universiteit.

Is er ook een verkorte opleiding Fysiotherapie?

Je zou meerdere vakken per jaar kunnen halen, om je opleiding Fysiotherapie versneld af te ronden. Dit is echter niet gebruikelijk en ook niet altijd mogelijk. De opleiding wordt als relatief zwaar beschouwd.

Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding Fysiotherapie?

Om tot de opleiding Fysiotherapie toegelaten te worden, dien je een mbo opleiding op niveau 4 of de havo te hebben afgerond. Voor fysiotherapie studeren aan de universiteit heb je een vwo diploma nodig.

Welke soorten fysiotherapie opleidingen zijn er?

Fysiotherapie opleidingen worden aangeboden op het hbo en de universiteit. Je kunt ook een relevante mbo opleiding volgen, om na het afronden hiervan op het hbo te beginnen.

Wat is een logische vervolgopleiding na Fysiotherapie?

Na een opleiding Fysiotherapie kun je de master Fysiotherapiewetenschap beginnen. Deze master wordt aangeboden op de universiteit.

Inhoudsopgave

 • Hoe kun je fysiotherapeut worden?
 • Fysiotherapie aan het mbo
 • Hbo opleiding Fysiotherapie
 • Fysiotherapie aan de universiteit
 • Fysiotherapie opleiding voor dieren en/of sport
 • Vervolgopleiding of master na Fysiotherapie
 • Veelgestelde vragen over Fysiotherapie

Meer over fysiotherapeut

 • Over het beroep fysiotherapeut
 • Opleiding Fysiotherapie

Opleiding Fysiotherapie volgen?

Waar kun je de opleiding tot fysiotherapeut volgen?Kijk bij de volgende aanbieders:

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Tuan Roob DDS

  Last Updated: 04/08/2023

  Views: 5915

  Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Tuan Roob DDS

  Birthday: 1999-11-20

  Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

  Phone: +9617721773649

  Job: Marketing Producer

  Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

  Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.