▷ Jak używać czasownika nieregularnego „jazda” | Wyjaśnione Łatwe (2023)

▷ Jak używać czasownika nieregularnego „jazda” | Wyjaśnione Łatwe (1)

Czasownik „jazda” oznacza siedzieć i kontrolować ruch środka transportu, takiego jak rower, samochód lub koń, a także być pasażerem przewożonym w lub na tym środku transportu. Czasownik jest używany w języku angielskim do wyrażenia sposobu, w jaki osoba lub rzecz korzysta z tego środka transportu, na przykład „wsiadłem do samochodu” lub „on jeździ konno”.

Jazda jest czasownikiem nieregularnym, ponieważ nie przyjmuje regularnego wzorca koniugacji. Na przykład czasownik „want” jest regularnym czasownikiem w języku angielskim, gdzie czas teraźniejszy jest po prostu samym czasownikiem, często poprzedzonym zaimkiem, takim jak „chcę” lub bezokolicznikiem, takim jak „chcieć”. W przypadku czasownika regularnego w czasie przeszłym, po prostu dodaj „ed”, jak w „Chciałem”.

Polecane Wideo

Natomiast „jazda” jest czasownikiem nieregularnym, ponieważ jego koniugacje nie są zgodne ze wzorem regularnego czasownika koniugacyjnego, takiego jak „chcieć”. Czasownik przyjmuje na przykład te same koniugacje, co czasownik nieregularny „drive”, który odmienia się we wzorze „drive-drive”, w zależności od czasu. Czasownik „jazda” jest zatem tym samym, co zwykły czasownik w języku angielskim, przyjmując formę „jazda” w czasie teraźniejszym. Ale w czasie przeszłym rdzeń zmienia się, a „i” zmienia się w „o”, tworząc czasownik „jechał”. Imiesłów bierny jest zupełnie inny, ale o tym poniżej.

Nieregularność „jazdy”

 • Czasownik „jazda” nie ma regularnego wzorca koniugacji. Jego wzór koniugacji jest taki sam, jak czasownika „drive”, który odmienia się jako „drive-drive-driven”, w zależności od czasu.
 • W teraźniejszości odmiana „montar” jest taka sama jak w przypadku czasownika regularnego, który przyjmuje formę „montar”.
 • W czasie przeszłym rdzeń zmienia się, a „i” zostaje zastąpione przez „o”, tworząc czasownik „jechał”. Imiesłów bierny to „on jechał”, jak w: „On jeździł na rowerze”.

Koniugacja czasownika „montować”

Dla osób uczących się języka angielskiego pomocne może być zapoznanie się z podstawowymi koniugacjami czasownika. Tabela zawiera koniugacje dla „jazdy” w czasie teraźniejszym, przeszłym i imiesłowowym.

(Video) Irregular verb: RIDE, RODE, RIDDEN - Intermediate English

PrezentJa jadę, ty jedziesz, on/ona/on/ona jeździ my jeździmy oni jeżdżąPrzeszłośćJa jechałem, ty jechałeś, on / ona jechał, my jechaliśmy, oni jechaliImiesłów czasu przeszłegoJa / ty / on / ona / my / ty (jeździliśmy).

Zauważ, że forma podstawowa tojeździć, przeszłość prosta jestrodeo, a imiesłów czasu przeszłego tojazda konna.

Ułóż przykładowe zdania czasowników

Oto zwroty czasownika „jazda” w prawie wszystkich czasach, w tym w formie czynnej i biernej, a także w trybie warunkowym i modalnym. Czas jest zaznaczony pogrubioną czcionką, po którym następuje krótkie wyjaśnienie, kiedy należy użyć danego czasu, wraz z trzema przykładowymi zdaniami.

Czas teraźniejszy

To podstawowy czas teraźniejszy. Służy do wskazania czegoś, co dzieje się w teraźniejszości.

 • Do pracy jeździ motocyklem.
 • Idą razem do pracy.
 • Lubię jeździć konno.

Ten pasywny singiel

Chociaż użycie strony biernej nie jest uważane za najlepszą praktykę pisania, istnieją odmiany tego głosu, w tym czasownik „jeździć”. Użyj tej formy strony biernej, aby wyrazić coś, co się z tobą dzieje lub co ktoś robi.

 • Na tym koniu jeździ Tom.
 • Kosiarką jeździ Joe.
 • Autobusem jeżdżą pasażerowie.

Czas teraźniejszy ciągły

Czas teraźniejszy ciągły służy do wyrażania czynności w toku.

(Video) The irregular verb gets taken for a ride | Grammar | Khan Academy

 • Po południu jedziemy rowerem do parku.
 • Jadą konno na tor.
 • Sally jedzie na swoim skuterze.

teraźniejszość ciągła bierna

Ten czas jest podobny do teraźniejszego ciągłego, ale w formie biernej.

 • W tej chwili na koniach jeżdżą turyści.
 • Na skuterze jeździ Sally.
 • Konie są ujeżdżane przez nich w parku.

Prezent idealny

Present perfect oznacza czynność lub sytuację, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do teraźniejszości.

 • Jeździłeś kiedyś konno?
 • Od lat nie jeździli na skuterach.
 • Jeździ do pracy na rowerze od sześciu miesięcy.

obecny doskonały bierny

Ten czas jest podobny do czasu Present Perfect, ale w stronie biernej.

 • Czy ten koń już jeździł?
 • Na hulajnogach nie jeździli od lat.
 • Rower nie jeżdżony od miesięcy.

Present perfect ciągły

Ten czas jest używany w odniesieniu do nieokreślonego czasu między „przedtem” a „teraz”.

 • Jeździmy na rowerze od 9 rano
 • Jeździ na rowerze od zeszłej nocy.
 • Jeździ na skuterze od trzech godzin.

Prosta przeszłość

Prosta przeszłość to, jak sama nazwa wskazuje, prosta przeszłość. Wyraża czynność, która miała miejsce i została zakończona w przeszłości.

 • W zeszłym tygodniu pojechał do pracy rowerem.
 • Do pracy jeździł skuterem.
 • Pasażer wsiadł do samochodu.

przeszły prosty dokonany

Ten czas jest taki sam jak Past Simple, ale w stronie biernej.

(Video) Irregular Verbs in English – Groups 1 & 2

 • Ten motocykl prowadził Elvis.
 • Motocykl był przez nią prowadzony.
 • Koń był dosiadany przez zawodnika jeździeckiego.

przeszły ciągły

Czas przeszły ciągły pokazuje, że trwająca czynność miała miejsce w określonym czasie w przeszłości.

 • Jechał na rowerze, kiedy zadzwonił jego telefon komórkowy.
 • Jechał skuterem do pracy, kiedy policjant dał mu mandat.
 • Zawodniczka jeździecka jechała na swoim koniu, gdy zatrzymał ją amator.

pasywna przeszła ciągła

Podobnie jak w innych czasach, czas przeszły ciągły bierny jest taki sam jak czas przeszły ciągły, ale w stronie biernej.

 • Koń był prowadzony przez Jacka, kiedy spadł.
 • Jechała na skuterze, gdy zatrzymał ją policjant.
 • Motocykl był prowadzony przez niego, gdy zadzwonił jego telefon komórkowy.

Doskonała przeszłość

Past perfect odnosi się do czegoś, co wydarzyło się w przeszłości przed inną czynnością w przeszłości.

 • Jeździli już na koniu, zanim go kupili.
 • Jeździł już na motocyklu przed wypadkiem.
 • Jechał już na rowerze, kiedy dostał przebicia.

pasywna przeszłość doskonała

Ten czas jest taki sam jak Present Perfect, ale w stronie biernej.

 • Koń był jeżdżony przed sprzedażą.
 • Rower był używany, zanim zepsuła się opona.
 • Motocykl już jeździł, kiedy miał wypadek.

Past Perfect Continuous

Ten czas wyraża coś, co rozpoczęło się w przeszłości i trwało do momentu wystąpienia innego zdarzenia, również w przeszłości.

 • Jechali już dwie godziny, kiedy doszło do wypadku.
 • Jechał już godzinę, zanim dostał mandat.
 • Zawodniczka jeździła konno przez dwa miesiące, zanim podszedł do niej jej pierwszy fan.

Przyszły

Czas przyszły wyraża coś, co wydarzy się w przyszłości.

 • Do pracy będzie jeździł rowerem.
 • Będzie jeździł na rowerze z innymi pasażerami.
 • Zawodnik będzie jeździł konno na zawodach krajowych.

Przyszłość pasywna

Przyszła strona bierna wyraża przyszłą akcję, ale w stronie biernej.

 • Na tym koniu będzie jeździła królowa.
 • Hulajnoga będzie przez nią jeździć.
 • Motocykl będzie prowadzony przez podróżnika.

Ciągła przyszłość

Ten czas wyraża czynność, która rozpocznie się i będzie trwała w przyszłości.

 • W przyszłym tygodniu, o tej porze, jedziemy na motocyklu wakacyjną autostradą.
 • W przyszłym roku wszyscy pojedziemy do pracy motocyklem.
 • Zanim dotrę do Phoenix, będę już jechał pociągiem.

Doskonała przyszłość

Future perfect wyraża czynność, która zaczyna się i kończy w pewnym momencie w przyszłości.

 • Do końca miesiąca będzie jeździła na wszystkich koniach w stajni.
 • Pracownicy będą jeździć na skuterach do pracy 100 razy przed końcem roku.
 • Zanim dotrę do Phoenix, będę jechał przez 66 godzin.

przyszłe możliwości

Przyszła możliwość wyraża coś, co może się wydarzyć w przyszłości.

 • Mógłbym jeździć na Lucky'm.
 • Obstawiający może zachwiać równowagą.
 • Podróżny mógłby zaoszczędzić czas wybierając inną trasę.

prawdziwy warunek

Rzeczywisty tryb warunkowy wyraża niepewność co do tego, czy dana czynność zostanie wykonana.

 • Jeśli jest na motocyklu, przebierze się.
 • Jeśli dojeżdżasz do pracy rowerem, zaoszczędzisz pieniądze.
 • Jeśli dżokej jedzie na koniu Potwierdzone, wygrają wyścig.

Obecny modalny

Czasowniki modalne to czasowniki pomocnicze (pomocne), które wyrażają zdolność, możliwość, pozwolenie lub obowiązek. Czas teraźniejszy wyraża te rzeczy w teraźniejszości.

 • Powinieneś jeździć na tym koniu.
 • Może pojeżdżę na tym skuterze.
 • Możesz dostać bilet, jeśli jedziesz za szybko.

przeszłość modalna

Przeszłość modalna jest podobna do teraźniejszości modalnej, ale w czasie przeszłym.

 • Nie mogłeś jeździć na rowerze.
 • Mógł jeździć na motocyklu, ale nie jestem pewien.
 • Być może jechałeś zbyt szybko, zanim otrzymałeś wykroczenie drogowe.

Test: sprzężony z jazdą

Użyj czasownika „mount”, aby odmienić następujące zdania. Odpowiedzi na ankietę znajdują się poniżej. W niektórych przypadkach więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna.

 1. Ten koń _____ dla Toma.
 2. _____ czy kiedykolwiek _____ konia?
 3. _____ jego rower, gdy zadzwonił jego telefon komórkowy.
 4. Ona _____ jej motocykl do pracy w przyszłym tygodniu.
 5. Jeśli on _____ swój motocykl, zmieni ubranie.
 6. W zeszłym tygodniu pojechał motocyklem do pracy w _____.
 7. Ten motocykl _____ dla Elvisa!
 8. On _____ swoim motocyklem do pracy.
 9. _____ motocykli od dziewiątej rano.
 10. Jeśli on _____ swój motocykl, zmieni ubranie.

Odpowiedzi

 1. zamontowane
 2. został zamontowany
 3. był montowany
 4. będzie jeździć
 5. góra
 6. kwota

FAQs

Jak odróżnić czasowniki regularne i nieregularne w języku niemieckim? ›

Czasowniki regularne odmieniają się według określonego schematu, natomiast nieregularnych trzeba nauczyć się na pamięć. Nie jest ich wprawdzie dużo (około 200), ale są za to bardzo często używane. Przy każdej odmianie znajdziesz przykładowe zdania z użyciem danego czasownika.

Czym się różnią czasowniki regularne od nieregularnych? ›

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć.

Kiedy stosuje się als a kiedy wie? ›

a co je różni? Spójnika als używamy, gdy porównujemy dwie rzeczy, które różnią się od siebie. Natomiast wie, gdy dwie rzeczy są takie same.

Jak układać zdania w Präteritum? ›

Jak tworzyć zdania w Präteritum? Aby stworzyć jakieś zdanie w Präteritum jest Ci oczywiście potrzebny czasownik – tradycyjnie z odpowiednią końcówką osobową, odmieniony na drugim miejscu, na przykład: “Ich arbeitete am Mittwoch”.

Jak skutecznie nauczyć się czasowników nieregularnych? ›

Wystarczy przygotować karteczki z zapisanymi czasownikami nieregularnymi, ich wszystkimi formami, a także przykładowym zdaniem i rozmieścić w pobliżu – nad biurkiem, na lodówce, czy wszystkich innych miejscach, w których regularnie bywamy.

Jak się nauczyc czasownikow nieregularnych niemiecki? ›

Gdy na przykład znamy dobrze formy czasownika, ale nie możemy zapamiętać, co on znaczy, to zaczynamy od strony niemieckiej i próbujemy odgadnąć znaczenie. A gdy niemieckie czasowniki nieregularne okazują się wyjątkowo trudne do zapamiętania, możemy ułożyć FISZKI w rzędach i zastosować tzw. trik dyplomaty.

Jak używać czasowników nieregularnych? ›

Czasowniki nieregularne tworzą drugą i trzecią formę bez żadnych jasnych zasad. Ich opanowania wymagają czasy Past Simple, Present Perfect, Past Perfect i Future Perfect oraz niezwykle często stosowana strona bierna.

Jak rozpoznać czasowniki nieregularne? ›

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) to takie czasowniki, które nie tworzą form czasu przeszłego z końcówką -ed. Niestety, trzeba je po prostu zapamiętać.

Kiedy uzywamy 2 formy czasowników nieregularnych? ›

Druga forma to forma czas przeszłego. Używamy jej do tworzenia czasu Past Simple. Trzecia forma to forma imiesłowu czasu przeszłego (Past Participle). Używamy jej do tworzenia czasów Perfect (Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect), a także do tworzenia strony biernej (Passive Voice).

Czym się rozni ALS od wenn? ›

Zarówno spójnik „wenn” jak i „als” oznacza: kiedy, gdy. Jest jednak między nimi pewna ważna różnica – „wenn” użyjesz, gdy coś zdarzyło się wiele razy (wszystkie czasy możliwe), natomiast „als” zastosujesz tylko wtedy, gdy coś zdarzyło się tylko raz w przeszłości.

Jaki jest szyk po Damit? ›

W zdaniu z damit czasownik jest na końcu zdania (Verb am Ende). Żeby wszystko było jasne podam przykłady: Ich fahre nach Deutschland, um dort zu arbeiten. – Jadę do Niemiec, żeby tam pracować.

Jak łączyć zdania z wenn? ›

Konstruując z nimi zdanie z “wenn” postawisz odmieniony czasownik (rozdzielnie złożony) na końcu zdania, łącznie z przedrostkiem z.B. Wenn ich montags um 6 Uhr aufstehe, trinke ich noch einen Kaffee [gdy w poniedziałki wstaję o 6 rano, piję jeszcze kawę].

Czy Imperfekt i Präteritum to to samo? ›

Czas przeszły Imperfekt (zwany też Präteritum) jest tzw. czasem prostym i używa się go przede wszystkim w opowiadaniach, baśniach, relacjach i opisach. Czas Imperfekt (Präteritum) składa się z jednej części, mianowicie z drugiej formy czasownika.

Kiedy używa się czasu przeszłego Perfekt? ›

Używamy go w rozmowach bezpośrednich, w sytuacjach codziennych, kiedy opowiadamy o sobie lub innych osobach. Niektóre źródła podają także, że Perfekt wyraża czynności zakończone w przeszłości, których skutki widoczne są w teraźniejszości.

Jak przekształcać zdania na czas przeszły Perfekt? ›

Perfekt tworzy się poprzez odmieniony czasownik posiłkowy (“haben” lub “sein”) na drugim miejscu w zdaniu oraz drugi czasownik w formie Partizip II na końcu zdania, na przykład “Sie ist zur Schule gegangen”.

Jak szybko i skutecznie nauczyć się słówek z angielskiego? ›

Zastanawiasz się, jak szybko nauczyć się słówek z angielskiego? Zacznij od układania zdań (twierdzących, przeczących, pytających) ze słowami, które chcesz zapamiętać. To niezwykle produktywny sposób nauki słówek angielskich. W ten sposób zapamiętasz je w kontekście i będziesz mógł szybciej je sobie przypomnieć.

Ile jest wszystkich czasowników nieregularnych w języku angielskim? ›

Na początek dobra wiadomość – dawniej w języku angielskim funkcjonowało ok. 360 czasowników nieregularnych, na szczęście w dzisiejszym użyciu pozostaje ok. 200.

Ile jest czasów w języku niemieckim? ›

W tym względzie to język niemiecki wydaje się prostszy, ponieważ występuje w nim tylko sześć czasów: czas teraźniejszy, dwa czasy przeszłe, czas zaprzeszły.

Jak się odmienia czasowniki regularne po niemiecku? ›

Czasownik regularny (to ten o „normalnej” odmianie) odmienisz przez osoby dodając przy każdej z nich do tematu bezokolicznika odpowiednią końcówkę. Z bezokolicznika czasownika, np. arbeiten odcinasz końcówkę -en i dodajesz końcówkę osobową: ich -e, du -st, er/sie/es -t, wir -en, ihr -t, sie/Sie -en.

Co to jest Infinitiv w niemieckim? ›

bezokolicznik {m.}

Czy Buy jest nieregularny? ›

Czasownik „buy” jest nieregularny, więc w czasie Past Simple wymienia się na „bought”. Przykład zdania w czasie Past Simple: We bought a present for you. – Kupiliśmy dla ciebie prezent.

Kiedy jest Were A kiedy was? ›

Was stosujemy dla pierwszej i trzeciej osoby liczby pojedynczej (I,he,she,it), a were dla drugiej osoby liczby pojedynczej (you) oraz całej liczby mnogiej (we, you, they).

Jak uczyć się odmiany czasowników? ›

Odmiana "uczyć się"
 1. ja. uczę się
 2. ty. uczysz się
 3. on/ona/ono. uczy się
 4. my. uczymy się
 5. wy. uczycie się
 6. oni/one. uczą się

Czy czasownik know jest regularny? ›

Czasownik “know” jest czasownikiem nieregularnym.

Czy Stay to czasownik regularny? ›

to stay - odmiana czasownika regularnego.

Jak tworzymy czasowniki regularne w czasie Past Simple? ›

W przypadku czasowników regularnych (a więc tych, których nie ma w tabelce), do formy podstawowej dodajemy końcówkę -ed - identyczną dla wszystkich osób. Czasowniki regularne, kończące się na -e, w Past Simple przyjmują jedynie końcówkę -d.

Co to są czasowniki nieregularne w języku polskim? ›

Czasowniki nieregularne to zmora, szczególnie dla początkujących studentów. Już sama nazwa wskazuje, że te czasowniki są wyjątkami i nie odmieniają się wg standardowych zasad, czyli poprzez dodanie końcówki “-ed”.

Jaki czas z yesterday? ›

Czas przeszły - tworzenie przeczeń i pytań

Czasownik występuje w formie podstawowej, np. We didn't go to the cinema yesterday. Pytania w czasie przeszłym angielskim tworzone są we wszystkich osobach przy pomocy operatora “did”.

Co to znaczy że czasownik jest regularny? ›

Czasowniki regularne to te, które w czasie przeszłym (Past Simple) otrzymują końcówkę '-ed' lub '-d', a ich forma nie podlega jakimś większym zmianom.

Kiedy używamy Obwohl a kiedy Trotzdem? ›

Zdania przyzwalające z obwohl i trotzdem.

Zdania te odpowiadają na pytanie: mimo czego? Obwohl oznacza mimo że, chociaż. A Trotzdem oznacza mimo to. Użycie tych zdań sprawia spore trudności z powodu ich szyku, ale też czasami kursanci mylą oba te spójniki, albo mylą trotzdem z trotz (mimo).

Jak tworzyć zdania z wenn? ›

W przypadku kiedy mamy poza zwykłym czasownikiem również czasownik modalny, albo posiłkowy (haben/sein) to modalny bądź posiłkowy lądują na samym końcu za czasownikiem właściwym: Wenn ich hier nicht rauchen darf, gehe ich raus. Ich gehe schlafen, wenn ich alle Aufgaben gemacht habe.

Co to znaczy um zu? ›

Konstrukcję zdania po niemiecku z użyciem um zu, w języku polskim tłumaczymy jako żeby, aby, by. To bardzo prosta konstrukcja, dzięki której budujemy zdania złożone: Idę do sklepu.

Co to jest szyk koncowy? ›

Jak sama nazwa wskazuje, szyk końcowy oznacza, że najważniejszy wyraz w zdaniu, czyli czasownik, stoi na samym końcu zdania.

Czy po OB jest szyk przestawny? ›

Szyk przestawny występuje po spójnikach: also (więc), trotzdem (mimo to), außerdem (oprócz tego), dann (potem), sonst (w przeciwnym razie). Szyk końcowy występuje m. in. po spójnikach: weil (ponieważ), dass (że), ob (czy), als (gdy), während (podczas gdy), nachdem (po tym jak), solange (dopóki) itd.

Co to jest szyk prosty w niemieckim? ›

Podmiot + orzeczenie + reszta zdania

– On jest miły. Szyk prosty stosuje się także przy odrobinę bardziej skomplikowanych konstrukcjach, gdzie używa się spójników: aber (ale), denn (ponieważ), und (i,a), sondern (lecz), oder (lub,czy).

Jak odmieniac czasowniki w Präteritum? ›

Formy Präteritum dla czasowników regularnych tworzymy dokładnie w ten sam sposób jak dla czasowników modalnych, tzn. dodając do rdzenia czasownika -te- i końcówkę osobową.

Czym się różni czas Perfekt od Imperfekt? ›

Od czasu Perfekt różni się tym, że tworzymy go bez użycia czasowników posiłkowych, wystarczy dosłownie zamienić czasownik w czasie teraźniejszym na czasownik w czasie przeszłym prostym Imperfekt i już mamy poprawne zdanie wyrażające przeszłość.

Jak odmieniac czasowniki w czasie Präteritum? ›

Präteritum czasowników regularnych: Od czasownika odcinamy końcówkę -en, a następnie dodajemy -t oraz końcówki odmiany czasu teraźniejszego, oprócz trzeciej osoby liczby pojedynczej, która równa się pierwszej osobie.

Kiedy nie dodajemy GE w czasie Perfekt? ›

6 zasad tworzenia czasu przeszłego Perfekt:

Nie dodajemy przedrostka ge- jeżeli czasownik kończy się na -ieren.

Kiedy sein i haben? ›

Niektóre czasowniki tworzą czas przeszły Perfekt zarówno w czasownikiem posiłkowym sein, jak i haben 🙂 Zależy to od tego, czy w zdaniu zastosowany zostanie czasownik przechodni (wymagający dopełnienia w bierniku) – wtedy haben, jeśli nieprzechodni, wyrażający kierunek, w którym sie zmierza – wtedy sein.

Jakie czasowniki łączą się z sein? ›

Czas przeszły Perfekt tworzą z sein następujące czasowniki: czasowniki nieprzechodnie, które wyrażają ruch, kierunek, np.: fahren – jechać, gehen – iść, kommen – przychodzić, laufen – biegać, schwimmen – pływać itd.

Jak tworzą czas Perfekt Czasowniki regularne? ›

Czasowniki, które w czasie Perfekt mają regularną odmianę, tworzą imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) z końcówką -t. Są one regularne również w czasie Präteritum. Formę Präteritum czasowników regularnych tworzymy, dodając do rdzenia czasownika przyrostek-te- i końcówkę osobową.

Jak się tworzy czas przeszły w angielskim? ›

Zdania w tym czasie tworzy się, używając czasownika posiłkowego had dla wszystkich osób oraz trzeciej formy czasownika, czyli Past Participle. Często używa się formy skróconej czasownika had: 'd. I had lived in Libya for two years before I moved to Spain.

Jak rozpoznać czasowniki regularne niemiecki? ›

Czasownik regularny (to ten o „normalnej” odmianie) odmienisz przez osoby dodając przy każdej z nich do tematu bezokolicznika odpowiednią końcówkę. Z bezokolicznika czasownika, np. arbeiten odcinasz końcówkę -en i dodajesz końcówkę osobową: ich -e, du -st, er/sie/es -t, wir -en, ihr -t, sie/Sie -en.

Jakie są czasowniki nieregularne w języku niemieckim? ›

Partizip II (kolumna 3.)
InfinitivPräteritumPartizip II
dürfen – móc, mieć pozwoleniedurftegedurft
empfehlen – polecaćempfahlempfohlen
erschrecken – wystraszyć sięerschrakerschrocken
essen – jeśćgegessen
113 more rows

Jak się odmienia czasowniki nieregularne w języku niemieckim? ›

Odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym
liczba pojedynczaliczba mnoga
ichsprechewir
dusprichstihr
er sie essprichtsie Sie

Jak nauczyć się odmiany czasowników niemiecki? ›

Aby odmienić czasowniki przez osoby, dodaj odpowiednią końcówkę do tematu czasownika: bezokolicznik – machen, odmiana: ich mache, du machst, er/sie/es macht, wir machen, ihr macht, sie/Sie machen.

Kiedy dodajemy GE? ›

Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) czasowników regularnych zaczyna się najczęściej przedrostkiem ge-, po którym następuje rdzeń czasownika, a kończy spółgłoską -t. Jeśli rdzeń czasownika kończy się na spółgłoskę -t lub-d, do końcówki imiesłowu dodajemy samogłoskę e.

Jak tworzymy czasowniki regularne? ›

Czasowniki regularne są bardzo lubiane przez osoby uczące się języka angielskiego. W ich przypadku nie ma potrzeby uczenia się trzech form, wystarczy dodać końcówkę -ed. Otrzymana w ten sposób forma jest nieodmienna, a więc identyczna dla wszystkich osób w czasie Past Simple, czasach typu Perfect oraz stronie biernej.

Kiedy nie ma przedrostka GE? ›

Nie dodajemy przedrostka ge- jeżeli czasownik kończy się na -ieren. Końcówkę jednak nadal zmieniamy. Rozdzielnie i nierozdzielnie złożone czasowniki.

Co to znaczy że czasownik jest nieregularny? ›

Czasowniki nieregularne (irregular verbs) to takie czasowniki, które nie tworzą form czasu przeszłego z końcówką -ed. Niestety, trzeba je po prostu zapamiętać. Poniżej, tabela z zestawieniem czasowników w języku angielskim wraz z formą podstawową, drugą formą (past tense) oraz trzecią formą (past participle).

Jak nauczyc się partizip 2? ›

Podstawowa zasada przy tworzeniu Partizip II w języku niemieckim polega na tym, że bierzemy bezokolicznik regularnego czasownika, odrzucamy od niego końcówkę -en/-n, następnie do pozostałego rdzenia dodajemy przedrostek ge- i końcówkę -t i tak oto mamy Partizip II.

Jak się mówi po niemiecku dni tygodnia? ›

Jak wymawiać dni tygodnia po niemiecku?
 • wtorek — Dienstag.
 • środa — Mittwoch.
 • czwartek — Donnerstag.
 • piątek — Freitag.
 • sobota — Samstag.
 • niedziela — Sonntag.
 • styczeń — Januar.
 • luty — Februar.
Apr 4, 2023

Ile jest czasowników nieregularnych w języku angielskim? ›

Na początek dobra wiadomość – dawniej w języku angielskim funkcjonowało ok. 360 czasowników nieregularnych, na szczęście w dzisiejszym użyciu pozostaje ok. 200.

Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego? ›

systematyczność – powtarzanie jest kluczem do sukcesu. Warto przeznaczyć na naukę choćby 15-30 minut dziennie, dzięki temu słówka, zwroty i konstrukcje gramatyczne zapiszą się w pamięci trwałej i szybciej zobaczysz efekty nauki; motywacja – ustal cel i stale pamiętaj, dlaczego uczysz się niemieckiego.

Jak tworzyć czas Perfekt w niemieckim? ›

Jak tworzy się Perfekt niemiecki? Perfekt tworzy się poprzez odmieniony czasownik posiłkowy (“haben” lub “sein”) na drugim miejscu w zdaniu oraz drugi czasownik w formie Partizip II na końcu zdania, na przykład “Sie ist zur Schule gegangen”.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated: 21/07/2023

Views: 5249

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.